De vraag wordt vaak gesteld hoe oude en nieuwe rail aanhangers moeten worden gekeurd.

TCVT werkkamer 5 heeft hier een antwoord op gegeven in haar document keuren rail aanhangers (15-149(4)). U kunt het document downloaden via documenten/documenten.