Het bestuur TCVT heeft op 27 september 2017 de volgende documenten bekrachtigd: Tarievenblad 2018, TSJ 44 (keuren railinframachines), VT-119 (validatieproces keuringschema's), VT-410 (Examenprotocol machinisten) en VT-418 (Examenprotocol KROL-machinisten).