Het bestuur TCVT heeft op 27 september 2017 de volgende documenten bekrachtigd: Tarievenblad 2018, TSJ 44 (keuren railinframachines), VT-119 (validatieproces keuringschema's), VT-410 (Examenprotocol machinisten) en VT-418 (Examenprotocol KROL-machinisten).

Een TCVT-certificaat heeft niets te maken met een heftruck-certificaat

Het TCVT jaarverslag over 2015 is beschikbaar. Kijk onder documenten/documenten.

Per 20 april 2016 zijn de WDA&T en WSCS keuren hijskranen en keuren hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer "bevroren". Dit betekent dat de op de TCVT website gepubliceerde keuringschema's tot nader orde blijven gelden. Zie ook Stb. nr 81 van 23-02-2016.

De verplichting tot het bezit van een T-rijbewijs kan ook gelden voor het werken in het verticaal transport. TCVT heeft een memo (15-185 def-2) over dit onderwerp opgesteld.

De vraag wordt vaak gesteld hoe oude en nieuwe rail aanhangers moeten worden gekeurd.

TCVT werkkamer 5 heeft hier een antwoord op gegeven in haar document keuren rail aanhangers (15-149(4)). U kunt het document downloaden via documenten/documenten.

Per 24 juni jl is TSJ 38 (versie 15-116(3)) vastgesteld en van kracht geworden. In deze TSJ wordt een nadere toelichting gegeven op keuringspunt 0102 voor het keuren van een ALK. 

Bij de keuring van de ALK wordt, bij het ontbreken van meer dan één hijstabel, (stempelbasis < 100%) een tweetal LMB testen uitgevoerd:

  • op 100% stempelbasis (deze hijstabel is altijd aanwezig), en
  • op 50% stempelbasis bij 900 aan de rechterzijde van het voertuig.

In dit geval moet de opdrachtgever de benodigde referenties binnen 2 maanden na keuring na sturen en kan de kraan bij de juiste LMB afstelling worden goedgekeurd.

De keuringsomvang wordt in het kraanboek vermeld. De TCVT goedkeursticker wordt pas verstrekt na oplevering van de ontbrekende referenties.

Deze bepaling is opgenomen nadat er reeds een overgangstermijn van 7 maanden (1 december 2014 t/m 30 juni 2015) in de vorige TSJ 38 stond, inzake het beschikbaar stellen van hijstabellen bij de ALK.

Indien er bij de keuring van een ALK meer dan 1

...

Zo'n 75 belangstellenden waren op 15 april naar het RIO in Amersfoort gekomen om zich te laten informeren over de eisen die per 1 april 2016 aan de KROL worden gesteld.

Vanaf die datum moet een KROL die wordt ingezet op buiten dienst geteld spoor zijn voorzien van een RCI/RCL en moet de machinist in het bezit zijn van een TCVT certificaat machinist KROL.

De eisen maken onderdeel uit van een aantal maatregelen die ProRail heeft afgesproken met de spooraannemers om het werken op en aan het spoor veiliger te maken. Het gaat daarbij vooral een goede werkvoorbereiding, een goedgekeurde KROL met RCI/RCL en een machinist met een TCVT certificaat KROL.

Klik hier voor de Uitnodiging TCVT Symposium KROL op spoor.