Regelmatig wordt TCVT geconfronteerd met uitspraken over de bijscholing die NIET juist zijn.

De TCVT nieuwsbrief nr. 15 van december 2014 is uit.

Op 4 februari 2015 worden de examinatoren die op 5 november jl verhinderd waren, in de gelegenheid gesteld om als nog de nieuwe praktijkexamenopdrachten onderling te bespreken.

De bijeenkomst is in Houten en de inloop is vanaf 17.15 uur.

De TCVT nieuwsbrief nr. 14 van oktober 2014 is uit.

Het bestuur TCVT heeft op 1 oktober 2014 de WSCS-en voor alle machinisten TCVT vastgesteld.

De WSCS-en zijn ter bekrachtiging aan de Minister van SZW gestuurd. Verwachting is dat de WSCS-en per 1 april of 1 juli 2015 van kracht worden.

Wijzigingen betreffen onder meer: zwaardere exameneisen voor het praktijkgedeelte hijsgereedschap, afschaffen van de KO-vragen in het theorie-examen, aanscherping van de toetstermen op het gebied van de omstandigheden (wind etc).

TCVT wijzigt haar tarieven voor de afdracht voor certificaten in 2015 niet.

Het bestuur TCVT heeft op 1 oktober 2015 de volgende documenten vastgesteld/gewijzigd. De documenten tref u op onze website aan.

* TSJ 33 voor de periodieke keuring Personenbouwliften (W8-01)

* TSJ 35 werken met de funderingsmachine

* Examenprotocol W1-02

TCVT is bezig om de certificatieschema's voor de verschillende soorten machinist aan te passen (WSCS). Naast wijzigingen in de toetstermen, komen de verplichte KO-vragen in de theorie-examens te vervallen.

In het 3e kwartaal 2014 zullen CCvD en Bestuur besluiten over deze wijzigingsvoorstellen. Vervolgens worden de aangepaste certificatieschema's ter bekrachtiging naar de Minister van SZW gestuurd. Deze bekrachtigingsprocedure heeft een doorlooptijd van 6 maanden.

Verwachting is derhalve dat de KO-vragen niet eerder dan 1 juli 2015 uit de theorie-examens zullen verdwijnen.

Nieuwsbrief nr 12 van maart 2014 is gepubliceerd.

Per 1-1-2014 mag een machinist met een MTK-certificaat ook op een TK draaien.

Per 1-1-2014 mag een machinist met een MK-certificaat ook met een ALK, GVM en VRK hijsen (dit kon voor 1-1-2013 ook al, maar is met de aanpassing van de wet per 1-1-2013 per abuis uit de wetgeving geschrapt en nu weer gecorrigeerd).