Vanaf 16 maart 2014 gaat TCVT Digitaal Examineren. De beoogde invoering per 3 maart is hiermee 2 weken uitgesteld om  enkele verfijningen in het systeem aan te brengen.

TCVT heeft haar jaarverslag 2012 op de website (onder documenten) gepubliceerd. Het jaarverslag verschijnt alleen digitaal.

SZW heeft de aanwijzing van MKB-Certificatie voor het keuren van hijskranen (i.c. ALK, MK en GVM) conform W3-11 per 1 juli 2012 beeindigd wegens einde looptijd van de Aanwijzing.

Door een storing in het glasvezelnetwerk wasTCVT niet bereikbaar via email of vaste telefoon.

U kunt ons weer bereiken via 030 - 29 01 624 (nieuw telefoonnummer) .

Excuses voor het ongemak.

Per 28 juni 2012 heeft TCVT een nieuw telefoonnummer: 030 29 01 624 en faxnummer 030 29 01 626.

Het TCVT symposium over de invoering van het schema W5-01 Keuring Railinframachines op 17 april jl. was geslaagd. 40 belangstellenden waren op bezoek bij Volker Rail Materieel te Dordrecht en werden bijgepraat over de wijzigingen in het certificatieschema en de nog op handen zijnde wijzigingen in Europees verband. Aansluitend aan het Symposium werden een aantal rail infra machines bekeken en werden keuringspunten besproken.

TCVT heeft op 26 maart 2012 het Convenant met SZW ondertekent als beheersstichting. Het Convenant beschrijft de relatie tussen TCVT en SZW, waarbij TCVT de primaire rol heeft bij het opstellen van certificatieschema's in het verticaal transport.

Op 14 maart 2012 heeft het CCvD TCVT ingestemd met de nieuwe schema's WDA&T en WSCS, waarna de schema's aan SZW zijn angeboden ter vaststelling door de Minister.

Op 7 december 2011 is de herziene versie van W3-07 (keuring werkbakken) door het bestuur vastgesteld.

Kijk onder documenten/schema's.

TSJ 29 is op 7 december jl vastgesteld en geeft enkele tekstuele wijzigingen aan op de W2-01e: keuring offshore krane.