Nieuwsbrief nr 6 is hier in te zien.

Het bestuur TCVT heeft op 7 december 2011 de TSJ 23 herzien en vastgesteld.

Het bestuur TCVT heeft op 7 december 2011 de TSJ 28 herzien en vastgesteld.

Op 21 september jl organiseerde TCVT haar symposium over persoonscertificatie. Zo'n 100 bezoekers werden geinformeerd over het onderzoek van de AI naar persoonscertificatie in het werkveld verticaal transport.

De certificering verloopt naar behoren. De praktijk-examinering behoeft verbetering op het gebied van uniformteit, toezicht door de CI en naleving van de normen.

TCVT heeft een commissie in het leven geroepen die adviezen ter verbetering van de examinering zal opstellen. Verwachting is dat de commissie haar advies aan het eind van het jaar gereed heeft.

Op 21 september 2011 organiseert TCVT een gratis symposium over persoonscertificatie. dit mede n.a.v. het rapport van de AI hierover.

aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het rapport van de AI inzake persoonscertificatie TCVT is openbaar

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief 4 van TCVT verschenen.

TCVT wordt via "joutcvt.nl" indirect aangevallen op de door haar beheerde schema's. TCVT heeft geen enkele bemoeienis noch relatie met "joutcvt.nl". TCVT maakt en beheert schema's voor verticaal transport op verzoek van de Minister. TCVT is geen wetgever !

TCVT maakt via een persbericht bekend dat haar reactie op het rapport van de Onderzoeksraad uit november 2009 in een brief is verwoord. in deze brief wordt de aanbeveling van de Onderzoeksraad over genomen en daarnaast richt TCVT zich naar het ministerie van SZW om het keuringsregiem van torenkranen aan te passen.