TCVT laat 3 a 4 maal per jaar een nieuwsbrief verschijnen met daarin een up date van de lopende zaken binnen TCVT. Voor de volledigheid hierbij ook nieuwsbrief nr 1.

TCVT Nieuwsbrief

TSJ 28 geeft een verduidelijking van W3-11 versie 09-147.

De stickers voor goedkeur van railinframachines zijn iets gewijzigd. Het voorvoegsel W5 is vervallen maar de A of B codering geeft het onderscheid aan t.o.v. overige TCVT goedkeurstickers.

TCVT heeft over het 2009 een jaarverslag opgesteld.

Na vele jaren hard werk heeft TCVT de schema's keuren hijs-en hefgereedschappen en keurmeester hijs- en hefgereedschappen vastgesteld.

TSJ 27 regelt met name het feit dat kabels moeten worden vervangen door gegalvaniseerde kabels en dat tekortkomingen na een keuring binnen 3 maanden moeten zijn verholpen.

W3-11,keuring hijskranen, is herzien en per 19 januari 2010 geldend.

TCVT Examinatorendag 2010 op zaterdag 27 maart

TCVT symposium veiligheid torenkranen 12 januari 2010

Ruim 125 personen waren in Harderwijk aanwezig bij het TCVT symposium over veiligheid van torenkranen. Sprekers en bezoekers waren het er over eens dat de veiligheid gebaat is bij een meldpunt voor (bijna) ongevallen en een verplichte opstellingskeuring. Afgesproken is dat betrokken partijen op korte termijn met elkaar in gesprek gaan om nadere afspraken te maken.  

TCVT heeft een reactie opgesteld op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid n.a.v. een ongeval met een torenkraan. PERSBERICHT