TSJ 23 dat uitleg geeft over de persoonscertificering is vernieuwd per 30 septembr jl.

Met de overgang van de activiteiten van IWI naar de AI, worden er in 2010 ook een tweetal onderzoeken uitgevoerd naar de werkwijze van C.I.'s binnen verticaal transport:

- onderzoek naar de wijze van keuren van hijskranen;

- onderzoek naar de wijze van verstrekken van persoonscertificaten.

Op 25 maart jl heeft het bestuur TCVT ingestemd met een nieuw schema keuring werkbakken: W3-07.

De 2e TCVT examinatorendag was geslaagd. Ruim 60 examniatoren waren in Houten aanwezig om te worden geinformeerd over het afnemen van TCVT-examens.

Het bestuur TCVT heeft het Protocol voor de erkenning van instituten voor de bijscholing i.h.k.v. hercertificering op 2 oktober jl vastgesteld.

Op 27 september jl. heeft de tweede TCVT examinatorendag plaats gevonden in Houten.

Per 1 juli 2008 moet voor alle persoonscertificaten TCVT die vanaf dat moment worden afgegeven, tussentijds een opleiding worden gevolgd (4 dagdelen), om na de periode van 5 jaar voor hercertificatie in aanmerking te kunnen komen.

TCV heeft een folder ontwikkeld waarin kort en bondig wordt uitgelegd wat en voor wie TCVT is.

Buitenlandse hijskranen die in Nedeland draaien op bouwplaatsen moeten zijn voorzien van een TCVT goedkeuringssticker als deze kranen ouder dan twee jaar zijn.

TCVT heeft de persoonscertificaten die namens TCVT worden verstrekt laten vertalen in alle moderne talen.