Binnen Europa is vrij verkeer van goederen en diensten mogelijk. Met enige regelmaat werken buitenlandse machinisten op bouwplaatsen in Nederland. In principe moeten deze machinisten een TCVT-certificaat bezitten, tenzij zij een ontheffing van de Arbeidsinspectie hebben.