Per 24 juni jl is TSJ 38 (versie 15-116(3)) vastgesteld en van kracht geworden. In deze TSJ wordt een nadere toelichting gegeven op keuringspunt 0102 voor het keuren van een ALK. 

Bij de keuring van de ALK wordt, bij het ontbreken van meer dan één hijstabel, (stempelbasis < 100%) een tweetal LMB testen uitgevoerd:

  • op 100% stempelbasis (deze hijstabel is altijd aanwezig), en
  • op 50% stempelbasis bij 900 aan de rechterzijde van het voertuig.

In dit geval moet de opdrachtgever de benodigde referenties binnen 2 maanden na keuring na sturen en kan de kraan bij de juiste LMB afstelling worden goedgekeurd.

De keuringsomvang wordt in het kraanboek vermeld. De TCVT goedkeursticker wordt pas verstrekt na oplevering van de ontbrekende referenties.

Deze bepaling is opgenomen nadat er reeds een overgangstermijn van 7 maanden (1 december 2014 t/m 30 juni 2015) in de vorige TSJ 38 stond, inzake het beschikbaar stellen van hijstabellen bij de ALK.

Indien er bij de keuring van een ALK meer dan 1 hijstabel beschikbaar is, wordt gewoon conform deze hijstabellen gekeurd.