LET OP: er zijn ongeldige certificaten in omloop (fraude)!!
Check altijd in het Persoonsregister of u de persoon kunt vinden. Zo niet, neem contact op met TCVT.

Alle KROL-machinisten, hijsbegeleiders, aanpikkers en keurmeesters met een TCVT-certificaat krijgen een uniek TCVT-nummer. Via het TCVT-persoonsregister kunnen derden, zoals opdrachtgevers, controleren of een certificaat nog geldig is en van toepassing is voor de desbetreffende persoon. Machinisten vallen sinds 1-1-2020 onder TCVT RA (www,tcvt-ra.nl).

(Her)certificatie verloopt sinds 1-1-2020 ook via TCVT. Verlengen van certificaten gaat volgens de voorwaarden uit het certificatieschema en via TCVT.