TCVT kent schema's en documenten. In de documenten kunnen aanvullingen op schema's staan (de zogenaamde TSJ), of brochures die zaken verduidelijken. Alle documenten hebben het volledige besluitvormingstrajct binnen TCVT doorlopen.

De certificatieschema's staan onder de tab: CERTIFICATIESCHEMA's.

Deze documenten zijn deels wettelijk verplicht:

- W3-01 betreft het keuren van hijskranen;

- W8-01 betreft het keuren van personen bouwliften;

- W4-01 t/m W4-07 betreft de vakbekwaamheid van de machinist: zie verder onder TCVT RA.

De overige certificatieschema's worden veelal voorgeschreven door opdrachtgevers, maar zijn niet wettelijk verplicht. Deze schema's geven wel "de stand der wetenschap" weer.

 

Informatie die niet direct betrekking heeft op de schema's staat onder de tab: DOCUMENTEN.

Deze documenten zijn onderverdeeld in meerdere categorieën:
jaarverslagen, met een verwijzing naar het betreffende jaar;
- TSJ, een nadere uitleg van het betreffende certificatieschema;
diversen, met en verklaring in de aanhef

 

 

 

TSJ (TCVT Schema Journaal)

TSJ 23   Toelichting persoonscertificaten (verlies, verlengen)

TSJ 30   Bijscholing (november 2017)

TSJ 34   Werklast (maart 2014)

TSJ 35   Werken op de Funderingsmachine

TSJ 37   Keuren Rail-inframachine lokaal spoor en HSL (maart 2016)

TSJ 39   Keuren werkbak

TSJ 40   Bijscholing Hijsbegeleider vrijstelling (maart 2016)

TSJ 41   Werkbak (oktober 2016)

TSJ 42   Stickers (maart 2017)

TSJ 43   Tekst persoonscertificaat (maart 2017)

TSJ 44   W5-01 keuren railinframachines september 2017

TSJ 45   W2-01: aanvullingen juni 2017

TSJ 46   Machinistenlift (juli 2018)

TSJ 47   W3-01: 2019 Aanpassing keuringspunten

TSJ 48   Van Certificatie naar Registratie

TSJ 49   W6-01 Aanpassing keuringspunten

TSJ 50   W1-01 Aanpassing keuringspunten

TSJ 51   Begrippen TCVT

TSJ 52   Rol CBI in persoonsschema’s