Certificatie is hét instrument om de veiligheid in het verticaal transport te kunnen garanderen. Het ministerie van SZW heeft destijds de stichting TCVT aangewezen als beheersstichting via een Convenant. Tegenwoordig opereert TCVT zonder Convenant met SZW, maar op basis van de wens vanuit de markt.

TCVT moet certificatie in het verticaal transport dus in goede banen leiden. Concreet betekent dit dat TCVT voor mensen, materieel en materiaal certificatie- of keuringschema’s opstelt en beheert. De eisen voor veiligheid staan globaal omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet en de Warenwet. TCVT vult dit raamwerk in tot concrete eisen en voorschriften: de TCVT certificatie- of keuringschema’s . Verder houdt TCVTresp. TCVT RA alle verstrekte persoonscertificaten en persoonsregistraties bij in een persoonsregister. Certificaathouders en opdrachtgevers kunnen inloggen op de resp. site en het register daar raadplegen. Daarnaast beheert TCVT de Itembank voor de examens persoonscertificatie.

De stichting TCVT is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11046480. Het beeldmerk van stichting TCVT is gedeponeerd onder nummer 0954925.