Veiligheid in het verticaal transport zou je kunnen vergelijken met veiligheid op de autoweg. Ook autorijden is niet zonder risico. Om de veiligheid van deelnemers in het verkeer te garanderen, zijn er dan ook allerlei regels opgesteld. Zonder geldig rijbewijs mag u bijvoorbeeld niet de weg op. Uw auto moet in goede staat zijn en moet op gezette tijden APK gekeurd worden. Weggebruikers moeten zich verder aan de verkeersregels houden. Al deze regels zijn opgesteld door de overheid en het is diezelfde overheid die controleert of ieder zich aan de voorschriften houdt.

In het verticaal transport is het eigenlijk niet veel anders. Veiligheid staat voorop. Niet voor niets is het credo van TCVT: we hijsen veilig of we hijsen niet. Ook hier zijn regels opgesteld voor de bediening van de kraan/machine (TCVT persoonscertificaat) en voor de keuring van de kraan/machine (TCVT certficaat van goedkeuring).

Daarnaast zijn er veel regels opgesteld door de markt om het verticaal transport in goede banen te leiden. De NL-Arbeidsinspectie is de controlerende instantie namens de overheid.