TCVT stelt keuring- en certificatieschema's op voor veilig verticaal transport. Het zijn schema's voor het keuren van kranen en overig materieel of materieelstukken en schema's voor de persoonscertificering (W4).

  W1-01

Keuringschema hijs- en hefgereedschap

  W1-01: 2023
Bijlage A

Keuringschema hijs- en hefgereedschap Bijlage A

  W1-02

Keurmeester hijs- en hefgereedschap

     
  W2-01E

Periodic Inspection of Offshore Cranes

  W3-01

Keuringschema voor het periodiek keuren van hijskranen

  W3-07A
W3-07B

Keuringschema werkbakken

  W3-08

Keuringschema Machinistenlift

  W4-08 Hijsbegeleider Hijsbegeleider
  W4-09 Aanpikker Bouw Aanpikker Bouw
  W5-01

Keuringschema railinframachines

 

 

 
  W5-02

Machinist Krol

  W6-01

Keuringschema Funderingsmachine

  W6-01 Bijlagen

Keuringschema Funderingsmachine bijlagen

  W8-01

Keuringschema Hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer