Hij volgt per 1-1-2021 Aart Beelen op die zijn 2 termijnen met verve heeft volbracht.

Klik hier voor het persbericht.