Hijskranen worden wettelijk verplicht gekeurd door een Conformiteits Beoordelings Instantie (CBI) ex W3-01. Tijdelijke personen(bouw)liften ook, maar dan ex W8-01. Een CBI keurt op basis van de keuringschema's van TCVT. Als een kraan/lift wordt goedgekeurd, wordt er een certificaat van goedkeuring en een TCVT-sticker afgegeven. In het schema staan de eisen geformuleerd waaraan de CBI moet voldoen, waar de keurmeester aan moet voldoen en welke onderdelen van een kraan/lift worden gekeurd.

De wettelijk verplichte en niet-wettelijk verplichte keuringschema's worden opgesteld door de werkkamer van de betreffende deelmarkt.

Er zijn werkkamers voor:

  • WK 1: Hijs- en hefgereedschappen (W1-01)
  • WK 2: Offshore kranen (W2-01)
  • WK 3: Hijskranen (W3-01), Machinistenlift (W3-08) en Werkbakken (W3-07)
  • WK 5: Railinfra machines (W5-01)
  • WK 6: Funderingsmachines (W6-01)
  • WK 7: Opgeheven
  • WK 8: Personenbouwliften en -hefsteigers (W8-01)

De schema's keuren Hijskranen resp. keuren Personenbouwliften en hefsteigers betreffen een wettelijk verplichte keuring die is opgenomen in het keuringschema. De uitvoering van de keuring staat onder toezicht van de RvA en Inspectie SZW.  Per 1 april 2019 zijn deze wettelijk verplichte keuringschema's vernieuwd en vallen onder accreditatie van de RvA. 

De overige schema’s zijn niet gebaseerd op een directe wettelijke verplichting, maar worden in de deelmarkt bijvoorbeeld voorgeschreven door opdrachtgevers, via erkenningsregelingen en/of in contracten.