Hijskranen worden wettelijk verplicht gekeurd door een Conformiteits Beoordelings Instantie (CBI) ex W3-01. Tijdelijke personen(bouw)liften ook, maar dan ex W8-01. Een CBI keurt op basis van de keuringschema's van TCVT. Als een kraan/lift wordt goedgekeurd, wordt er een certificaat van goedkeuring en een TCVT-sticker afgegeven. In het schema staan de eisen geformuleerd waaraan de CBI moet voldoen, waar de keurmeester aan moet voldoen en welke onderdelen van een kraan/lift worden gekeurd.

De wettelijk verplichte en niet-wettelijk verplichte keuringschema's worden opgesteld door de werkkamer van de betreffende deelmarkt.

Er zijn werkkamers voor:

  • WK 1: Hijs- en hefgereedschappen (W1-01)
  • WK 2: Offshore kranen (W2-01)
  • WK 3: Hijskranen (W3-01), Machinistenlift (W3-08) en Werkbakken (W3-07)
  • WK 5: Railinfra machines (W5-01)
  • WK 6: Funderingsmachines (W6-01)
  • WK 7: Opgeheven
  • WK 8: Personenbouwliften en -hefsteigers (W8-01)

De schema's keuren Hijskranen resp. keuren Personenbouwliften en hefsteigers betreffen een wettelijk verplichte keuring die is opgenomen in het keuringschema. De uitvoering van de keuring staat onder toezicht van de RvA en Inspectie SZW.  Per 1 april 2019 zijn deze wettelijk verplichte keuringschema's vernieuwd en vallen onder accreditatie van de RvA. 

W3-01 en W8-01 

De diverse CBI’s herkennen dat er vanwege de Corona-crisis keuringen afgezegd of niet ingepland worden. Wij begrijpen de aandacht van onze klanten om het aantal bezoeken op locaties te beperken. Tegelijkertijd hebben wij te maken met wet- en regelgeving die termijnen stelt waarbinnen materieel, bij gebruik, gekeurd dient te worden. Wij (de CBI's) willen daarom het volgende graag met u delen:

  • Op dit moment zijn er voldoende inspecteurs beschikbaar om wettelijk verplichte keuringen uit te voeren. De CBI’s realiseren zich dat zij een essentiële rol hebben in het waarborgen dat materieel aan de wettelijke gebruikseisen voldoet. Iedere CBI kent haar gedragsrichtlijn hoe te acteren in de huidige situatie. Hierbij staat de gezondheid van onze medewerker én de medewerker van de klant voorop, maar kan de dienstverlening worden gecontinueerd.
  • Contact met diverse overheidsinstanties leert ons dat zij nog geen actie ondernemen om ontspanning aan te brengen in de wettelijke keuringstermijnen van materieel. Of en wanneer dit wel gebeurt, is onduidelijk.

 Wij vragen onze klanten om keuringen zoveel mogelijk door te laten gaan, ook om een niet te hanteren latere piekbelasting te voorkomen.

 Mocht in één van bovengenoemde situaties verandering optreden, dan zullen wij u direct informeren.

 

De overige schema’s zijn niet gebaseerd op een directe wettelijke verplichting, maar worden in de deelmarkt bijvoorbeeld voorgeschreven door opdrachtgevers, via erkenningsregelingen en/of in contracten.