Mag elke keuringsinstantie een TCVT-keuring uitvoeren ?

Nee, een TCVT-keuring mag alleen worden uitgevoerd door een aangewezen keuringsinstantie (door SZW) waar TCVT een contract mee heeft gesloten.

naar boven

Mag je met een hijskraan personen vervoeren ?

Nee, dat mag niet cfm art. 18 lid 4 van het Arbobesluit. De machinist is dan in overtreding en riskeert zijn TCVT-certificaat te verliezen.

Dit mag in speciale gevallen wel, namelijk als art. 7.23d lid 1 Arbobesluit van toepassing is. Dat is het geval bij het vervoer van werknemers met behulp van een werkbak die is gekoppeld aan een hijs- of hefwerktuig indien vanuit die werkbak werkzaamheden worden verricht die jaarlijks hooguit enkele keren plaatsvinden en die per keer niet langer duren dan vier uren, op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn en indien toepassing van andere, meer geëigende middelen om die plaatsen te bereiken, grotere gevaren zou meebrengen dan het vervoer van werknemers met een werkbak als vorenbedoeld, of de toepassing van zodanige middelen redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

naar boven