TCVT houdt zich niet bezig met de opleidingen. TCVT bepaalt wel de eind- en toetstermen voor de persoonscertificatie en de inhoud van de examens. Op basis van de eind- en toetstermen in de schema's mag elke opleider een cursus aanbieden. TCVT geeft hier geen erkenningen voor af.

Examinering loopt uitsluitend via één van de vier door TCVT gecontracteerde exameninstellingen.

Opleidingen voor de tussentijdse bijscholing kunnen uitsluitend worden verzorgd door trainers die door TCVT erkend zijn.

Het TCVT-examen bepaald of iemand een TCVT-certificaat ontvangt. Voorafgaand aan een (her)examen kan een opleiding worden gevolgd, maar dit is niet verplicht.

TCVT heeft contracten met de exameninstellingen. Zij moeten de examens van TCVT afnemen en regelmatig met TCVT overleggen over het niveau van de examens.

TCVT opleiders (op alfabetische volgorde):

  

TCVT Opleiders voor bijscholing W1 keurmeester door TCVT erkend:

* Mammoet academy, Hogvliet https://academy.mammoet.com

* VTC, Ede (www.vtc.nl)

* V-TAS, Bladel (www.v-tas.nl)

TCVT Opleiders voor bijscholing W4 machinisten/hijsbegeleider door TCVT erkend:

Per 1 juli 2019 zijn instituten NIET meer erkend voor de TCVT bijscholing. De erkende bijscholing wordt alleen nog afgenomen door erkende trainers: zie www.tcvt-ra.nl. De erkende trainer kan natuurlijk wel werken voor een scholingsinstituut die de training organiseert.

TCVT exameninstellingen (op alfabetische volgorde):

TCVT goedgekeurde examenlocaties

Hier treft u een lijst aan van goedgekeurde examenlocaties.