• Wat eist de wet?
  • Mijn certificaat is of gaat binnenkort verlopen. Wat moet ik doen?
  • Verlengen tot 1 jaar na dato
  • Memo verlenging Registratie na 5 jaar
  • TCVT voor buitenlandse machinisten
  • Geldt TCVT ook voor kranen op vaartuigen?
  • Bijscholing registeren
  • Geldt de TCVT-eis ook voor overslagkranen?
  • Vrijstelling VVL-H bij HBG (W4-08) 

Deze FAQ-lijst gaat over de persoonscertificering van TCVT en dus niet over de machinisten die nl. onder TCVT RA vallen. Zie www.tcvt-ra.nl

Wat eist de wet?

Om het werk uit te kunnen voeren moet iemand deskundig zijn. Dit wordt verder niet ingevuld door de wetgever. Voor TCVT is dit wel ingevuld en kun je denken aan:
-    de keurmeester hijs- en hefgereedschap (W1-02),
-    de hijsbegeleider (W4-08),
-    de aanpikker bouw (W4-09) of
-    de machinist KROL (W5-02).

Daarnaast moeten machinisten die een bouwwerk oprichten (bouwplaats) met een hijskraan met een capaciteit van 10tm of meer, in het bezit zijn van een persoonsregistratie van TCVT RA (arbobesluit 7.32) machinisten: zie www.tcvt-ra.nl

Bouwplaats: "elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht". Dit is dus breder dan een bouwplaats die onder de Bouw-CAO valt ! De opbouw van bijv. een kermis valt hier ook onder.

Mijn certificaat is of gaat binnenkort verlopen. Wat moet ik doen?

W1-02:           Keurmeester H&H-gereedschap. U laat zien dat u de bijscholing heeft gevolgd of u doet opnieuw theorie-
                       examen. Daarnaast moet er altijd een praktijkexamen worden gedaan.

W4-08:           Hijsbegeleider. Scan het boekje in en mail dit naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Doe dit ongeveer 1 mnd voordat het
                       certificaat verloopt.

W4-09:           Aanpikker. Om te kunnen verlengen, moet u een praktijkexamen doen.

W5-02:           Machinist KROL. Certificaat afgegeven voor 1-1-2023: U moet opnieuw een praktijkexamen doen.

                       Certificaat afgegeven na 1-1-2023: U laat zien dat u de bijscholing heeft gevolgd of u doet opnieuw een
                       praktijkexamen.

Verlengen tot 1 jaar na dato !

Certificaten die worden aangeboden ter verlenging, mogen maximaal 1 jaar (12 mnd) zijn verlopen en de praktijkervaring en bijscholing moet geldig zijn binnen de reguliere looptijd van 3 resp. 5 jaar (indien van toepassing). Voorkomen moet worden dat personen veel te laat hun certificaat voor een verlenging aanbieden. Als een persoon te laat is, moet hij/zij een volledig examen afleggen !

Memo verlenging Registratie na 5 jaar

Om duidelijkheid te scheppen in de voorwaarden tot verlenging van een Registratie, is dit in deze memo weergegeven.

TCVT voor buitenlandse machinisten

De eisen die gelden voor Nederlandse vakmensen (zie boven), gelden uiteraard ook voor mensen met een andere nationaliteit die in Nederland werken.

De examens worden dan ook in het Duits, Engels of Frans afgenomen. 

Bijscholing registreren

Het beheren van een TCVT-boekje en het daarin tijdig bijhouden van de bijscholing is de verantwoordelijkheid van de certificaathouder zelf. Dit is vergelijkbaar met het rijbewijs: je moet zelf zorgen dat het verlengd wordt, anders mag je niet rijden.

Gelukkig tonen de meeste certificaathouders hun verantwoordelijkheid en zorgen ze dat de administratie piekfijn in orde is. Er is echter een hardnekkige categorie, die steevast te laat is.

Er worden op basis van “te laat zijn” geen ontheffingen, dispensaties of vrijstellingen verleend. Ook niet als je "een dag te laat bent". In dat geval moet de certificaathouder zijn theorie-examen over doen.

Voor het strengere beleid is gekozen, omdat een kandidaat eerst 3 jaar de tijd heeft en daarna nog eens 2 jaar om de bijscholing te volgen (voor de HBG en de Keurmeester). Een verkeerde planning of een keer missen kan dus geen argument meer zijn.

Corona uitzondering:

Door het sluiten van trainingen voor de bijscholing (cfm het advies COVID 19 van “Den Haag” van maart 2020 en december 2020) kunnen hijsbegeleiders in sommige gevallen niet aan de eis van bijscholing voldoen. TCVT heeft hieromtrent (cfm de richtlijn van SZW voor kraanmachinisten) als volgt besloten:

Hijsbegeleiders die zich hebben aangemeld voor een training ihkv de bijscholing tussen 15-3-2020 en 1-6-2020 c.q. 10-12-2020 en 09-02-2021 c.q. 10-02-2021 en 01-03-2021, krijgen respijt m.b.t. het tijdig volbrengen van hun bijscholing, d.w.z.:

- 1e dag: 36 mnd à  41 mnd

- 2e dag: Tussen 36ste (41ste) en 65 mnd

Bij de verlenging moeten deze hijsbegeleiders middels een schrijven van de erkende trainer wel kunnen aantonen dat zij zich tijdig hadden aangemeld voor een training. De HBG kan dus NIET vanuit zichzelf een beroep doen op deze "Corona-regel".

Geldt de TCVT-eis ook voor overslagkranen ?

Het onderstel van een overslag(haven)kraan is voorzien van wielen en bevestigd op rails.

Naast overslag werkzaamheden wordt deze kraan ook ingezet voor montagewerkzaamheden op de wal. Voor de montagewerkzaamheden gelden de eisen van TCVT en TCVT-RA (oprichten van een bouwwerk).

  • Eis van TCVT-RA registratie voor de machinist Torenkraan geldt;
  • Eis van TCVT keuring geldt ex het Warenwetbesluit machines.

Vrijstelling VVL-H bij HBG (W4-08)

Op 13-04-2021 heeft de SSVV Waarborgcommissie Verplaatsen van Lasten ermee ingestemd dat TCVT W4-08 vrijstelling geeft voor VVL-H.
zie ook: SOG Examens - VCA Infra, Overzicht Vrijstellingen SOG Examens.