Bijscholing voor meerdere certificaten

Als je meer dan één TCVT-certificaat hebt of een TCVT-certifcaat HBG + TCVT RA registratie machinist W4, moet je dan voor elk certificaat de bijscholing volgen of is één keer bijscholing voldoende ?

TSJ 30 en 40 geven hier antwoord op: in principe is het één keer volgen van de bijscholing voor alle certificaten voldoende. Lees de beide TSJ's voor de exacte voorwaarden.

 

Mijn certificaat (W1-01, W4-08, W4-09 of W5-02) is of gaat binnenkort verlopen. Wat moet ik doen?

U neemt contact op met TCVT: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij willen graag uw boekje zien (W4-08) of uw examenuitslag om een nieuw certificaat af te kunnen geven.

Machinisten W4-01 t/m W4-07 vallen sinds 1-1-2020 onder de eisen van TCVT RA: stuur je boekje ca. 4 weken voor de verloopdatum op aan TCVT RA: Postbus 154, 3990 DD te Houten.

Zie ook TSJ 23.

naar boven

 

Verlengen van het TCVT certificaat naar een TCVT RA registratie tot max. 1 jaar na datum !

Certificaten die na 1 juli 2020 worden aangeboden ter verlenging, mogen maximaal 1 jaar (12 mnd) zijn verlopen en de praktijkervaring en bijscholing moet geldig zijn binnen de reguliere looptijd van 5 jaar. TSJ 23 is hiertoe verduidelijkt. Voorkomen moet worden dat personen veel te laat hun certificaat voor een verlenging aanbieden. Als een persoon na 1 juli te laat is, moet hij/zij een volledig examen afleggen !
 

Is er een wet die TCVT verplicht voorschrijft?

Op basis van de Arbowet en de Warenwet (machinerichtlijn) moeten machines voor verticaal transport (hijsen) met enige regelmaat worden gekeurd.

Daarnaast moeten machinisten die een bouwwerk oprichten (bouwplaats) met een hijskraan met een capaciteit van 10tm of meer, in het bezit zijn van een persoonscertificaat TCVT (arbobesluit 7.32).

Bouwplaats: "elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht".Dit is dus breder dan een bouwplaats die onder de Bouw-CAO valt !

naar boven

TCVT voor buitenlandse machinisten

Elke machinist die in Nederland op een bouwplaats op een kraan draait en/of een bouwwerk opricht, moet een TCVT-certificaat (of TCVT-registratie hebben). TCVT-examens worden ook in het Duits, Engels of Frans afgenomen. Zie verder op www.tcvtra.nl 

naar boven

Geldt TCVT ook voor kranen op vaartuigen ?

Als de kraan aard en nagelvast met het vaartuig is verbonden, dan geldt de eis van TCVT niet. Als er in de overige gevallen (bijv. een kraan met kettingen vastgezet op een schip) sprake is van bouwactiviteiten dan geldt de TCVT eis wel.

naar boven

Wanneer is er sprake van hijsen met een autolaadkraan ?

Als het bedrijfslastmoment van de autolaadkraan boven de 10tm ligt en er niet directe naast de auto eigen lading wordt geladen/gelost. Zie document:  autolaadkraan.

naar boven

Diefstal of vermissing TCVT-certificaat

Ik ben mijn TCVT-certificaat/boekje kwijt. Wat moet ik doen ?

Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vervanging kost € 100,-- incl.btw.

kijk ook onder documenten: TSJ 23.

naar boven


bijscholing registren

Het beheren van een TCVT-boekje/digitale TCVT-pas en daarin tijdig bijhouden van de bijscholing is de verantwoordelijkheid van de machinist zelf. Dit is vergelijkbaar met het rijbewijs: je moet zelf zorgen, dat het verlengd wordt, anders mag je niet rijden.

Gelukkig tonen de meeste kraanmachinisten hun verantwoordelijkheid en zorgen ze dat de administratie piekfijn in orde is. Er is echter een hardnekkige categorie, die steevast te laat is.

Er worden op basis van “te laat zijn” geen ontheffingen, dispensaties of vrijstellingen verleend. Ook niet als je "een dag te laat bent". In dat geval moet de machinist zijn theorie-examen over doen.

Voor het strengere beleid is gekozen omdat een kandidaat eerst 3 jaar de tijd heeft en daarna nog eens 2 jaar om de bijscholing te volgen. Planning of een keer missen kan dus geen argument meer zijn.

LET OP:

Door het sluiten van trainingen voor de bijscholing (cfm het advies van “Den Haag” van maart 2020 en december 2020) kunnen hijsbegeleiders in sommige gevallen niet aan de eis van bijscholing voldoen. TCVT heeft hieromtrent (cfm de richtlijn van SZW voor kraanmachinisten) als volgt besloten:

Hijsbegeleiders die zich hebben aangemeld voor een training ihkv de bijscholing tussen 15-3-2020 en 1-6-2020 c.q. 10-12-2020 en 09-02-2021, krijgen respijt m.b.t. het tijdig volbrengen van hun bijscholing, d.w.z.:

- 1e dag: 36 mnd à  41 mnd

- 2e dag: Tussen 36ste (41ste) en 65 mnd

Bij de verlenging moeten deze hijsbegeleiders middels een schrijven van de erkende trainer wel kunnen aantonen dat zij zich tijdig hadden aangemeld voor een training. De HBG kan dus NIET vanuit zichzelf een beroep doen op deze "Corona-regel".

naar boven

Geldt de TCVT-eis ook voor overslagkranen ?

Het onderstel van een overslag(haven)kraan is voorzien van wielen en bevestigd op rails.

Naast overslag werkzaamheden wordt deze kraan ook ingezet voor montagewerkzaamheden op de wal. Voor de montagewerkzaamheden gelden de eisen van TCVT (oprichten van een bouwwerk).

  • Eis van TCVT-certificaat Torenkraan geldt;
  • Eis van TCVT keuring geldt ex het Warenwetbesluit machines.

naar boven